Manne Ho Gayo Hai Pyar

#

TITLE

ARTIST

DURATION

1.

Mane Ho Gayo Hai Pyaar

Rini Chandra · Gourav Mali

3:11

Movie: Bharkhama (2024)

Release Date

30 April 2024

Language

Rajasthani

Cast

Shravan Sagar Kalyan, Anjali Raghav

Director

S Sagar

Lyrics

Dhanraj Dadhich

Singer

Gourav Mali, Rini Chandra

Producer

 

Label

SS Entertainment Jaipur